El blog del asistido

Col·laborem amb Ortovalora per oferir-te més avantatges i beneficis

Publicado por ASISTED el 8 octubre, 2021

La col·laboració que iniciem amb Ortovalora té la finalitat de millorar l’autonomia, benestar i seguretat dels usuaris d’ASISTED al domicili propi. Els serveis que ofereixen van des de la detecció fins les accions de prevenció de riscos, millores en el descans, etc.

El pas del temps fa sovint que les necessitats canviïn. Algunes es produeixen de manera paulatina, a causa de l’edat, i d’altres vegades de forma sobtada. Sigui com sigui, volem seguir ajudant a millorar la qualitat de vida de les persones i aconseguir minimitzar els possibles riscos a la llar.

D’aquesta manera, tots aquells assistits que ho necessitin, disposaran de forma gratuïta del servei VALORACIÓ d’Ortovalora. Una visita domiciliària personalitzada amb un tècnic especialitzat, conclourà amb un informe i valoració final identificant riscos i proposant mesures preventives i correctives a realitzar.

Aquesta valoració integral es durà a terme amb experts sanitaris i socials mirant d´ identificar les necessitats reals, inclús aquelles que l’usuari no ha detectat. Però el servei no acaba aquí. El model d’atenció inclou també tractaments especialitzats a domicili, atenció sanitària especialitzada, cura i seguiment de lesions, fisioteràpia i rehabilitació entre d’altres.

A més d’aquesta visita i valoració, podran llogar i/o comprar aparells d’assistència com ara cadires de rodes, llits sanitaris, grues o caminadors entre d’altres. En cas de lloguer o adquisició d’algun aparell d’assistència, els usuaris d’ASISTED gaudiran d´un 5% de descompte. Així com d’un 50% de descompte en el primer mes de lloguer.

A continuació, expliquem com funciona Ortovalora i com es pot accedir als beneficis de la nostra col·laboració.

Els inicis d’Ortovalora i la col·laboració amb ASISTED

Aquest projecte neix fa mes de 160 anys amb la inauguració de la Farmàcia Antiga al barri de Les Corts de Barcelona. Des d’aleshores, els seus professionals vetllen per la salut dels seus veïns innovant en els serveis i instal.lacions que ofereixen fins al punt d´obrir una ortopèdia i crear Oller Salut, que integra aspectes socials i de salut.

L’objectiu principal de la seva expansió va ser incrementar l’impacte de la farmàcia al seu entorn, oferint serveis de valoració per aconseguir millorar el benestar del pacient a la seva llar.

Actualment tenen un projecte innovador: Ortovalora. Ofereix atenció domiciliària integral especialitzada amb l’objectiu de crear una xarxa de col·laboradors experts en atenció social i de salut. Tot amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones.

El seu servei VALORACIÓ, busca acompanyar de forma personalitzada al client d’ASISTED en l’adaptació de la llar per cobrir les noves necessitats que es presentin. Amb la col·laboració que iniciem, aconseguim descomptes i beneficis per tots els nostres usuaris.

Foto extreta de la web d’Oller Salud

Com complementa aquesta col·laboració els serveis d’ASISTED?

Quan rebem una sol·licitud dels serveis d’ASISTED, el primer que fem és una visita al domicili per part de l’assistenta social. En aquesta visita, es té un primer contacte amb l’assistit i es valoren les seves necessitats reals.

D´aquesta manera podem oferir un servei d’assistència adaptat a cada usuari i cobrir inclús alguns aspectes que potser no s’havien tingut en compte.

Afegint el servei VALORACIÓ que ofereix Ortovalora de forma gratuïta a tots els usuaris d’ASISTED, tindrem una segona opinió d’un professional tècnic especialitzat.

Per això,  considerem la col·laboració com un procés clau per aconseguir millorar la qualitat de vida dels assistits, de les seves famílies i dels assistents. Assegurant la seguretat al domicili augmenta la tranquil·litat de tots.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *